Välkommen till

WingLyckan

Marie WinglyckeAlla människor är vi olika, både när det kommer till personlighetsdrag, drömmar och vad som är viktigt för oss. Således varierar även orsakerna till att vi ibland kan uppleva att något hindrar oss från att vara de vi vill vara eller göra det vi vill göra.

Det är omöjligt att säga att en viss metod passar alla människor eller alla de tillfällen då vi har det svårt, istället är det av stor vikt att medvetandegöra vad som för varje enskild person behövs just här och nu.

Kanske är Din önskan att vara mer närvarande i stunden?

Kanske är Din önskan att säga ifrån till sådant Du inte vill och i samma mening säga ja till sådant Du verkligen vill?

Kanske är Din önskan att hantera Dina nära relationer annorlunda?

Kanske är Din önskan att titta på Dina egna mönster i relation till din historia, för att se om något där begränsar Dig i dag?

Kanske är Din önskan att försonas med något som ger Dig sorg?”För att ett möte ska bli möjligt, behöver två människor stanna upp på sin resa och för en stund vara beredda att missa allt annat”


- WingLyckanVem är jag?Jag, Marie Winglycke, driver WingLyckan, en verksamhet där jag erbjuder coachande samtal, den inre själsresan, healing och sorgbearbetning. WingLyckan är resultatet av ett långvarigt och genuint intresse för människor, relationer och beteenden.

I grund och botten är jag undersköterska och arbetade under många år inom vården innan jag efter mitt andra barn, vid 30 års ålder, blev långtidssjukskriven. Efter flera år av trötthet och värk i kroppen nådde jag äntligen en förbättring när jag för första gången tog hjälp utifrån i form av terapi. Vägen tillbaka har inte bara inneburit en livsstilsförändring när det kommer till att mentalt ta hand om mig själv på ett bättre sätt, utan även genom en större medvetenhet inom områdena kost och fysisk hälsa. I dag mår jag bra och vill använda mina egna erfarenheter till att kunna göra något för andra människor.

Jag är certifierad relationscoach och certifierad resancoach vid Livscoach Akademin samt certifierad handledare i sorgbearbetning TM vid Svenska Sorginstitutet. Utöver dessa utbildningar har jag även gått kurser innehållande meditation, mindfulness och andning. Vidare har jag också gått två kurser inom personlig utveckling, Möt Dig Själv Steg 1 och 2 på Mullingstorps Kursgård, samt under fem års tid regelbundet varit assistent där. Här kan du läsa mer om det

Enligt mig är kärnan i mitt arbete, och något av det som inspirerar mig allra mest, att kunna bidra till att ge människor en möjlighet att själva finna sitt egenvärde.

Du är varmt välkommen att höra av Dig!


Tjänster
MEDVETEN NÄRVARO MEDITATION

Vad kan meditation tillföra våra liv?

Det finns ett flertal olika definitioner av meditation och således också otaliga förklaringar till vad det egentligen är. En beskrivning av meditation som jag personligen tycker ger begreppet rättvisa är att det är en djup avslappning som uppstår som ett resultat av att vi vänder vårt fokus inåt istället för utåt.

Meditation medför många positiva aspekter till våra liv. Att för en stund ge oss själva en möjlighet att ta en paus från alla de yttre intryck vi dagligen matas med, och bara fokusera på oss själva, ger ofta ett ökat välmående och ett större fokus även i vardagen. Resultatet av att tillåta oss att komma ner i varv och nå en helt annan typ av avslappning än vad både vila framför exempelvis tv:n och sömn ger, har en förmåga att minska stress, ge ett bättre immunförsvar och att vi känner oss mer centrerade i oss själva.

Någon gång har jag hört meditation framställas som att höra tystnaden bland ljuden, vilket kan tolkas som att vi ges en möjlighet att höra tystnaden och finna lugnet även bland ljud och tankar. En vanlig missuppfattning är att vi, när vi mediterar, inte bör tänka. Det handlar snarare om att inte ge tankarna den näring vi vanligtvis ger dem och istället tillåta dem att komma och gå, samtidigt som vi bakom dem hittar vår egen inre tystnad. Meditation kan således i vardagliga situationer göra att vi lättare kan fokusera på oss själva och vad vi själva vill samt behålla vår egen energi, trots att vi har mycket runt omkring oss.

- ”Ibland är det svårt att höra sin egen röst i bruset från alla andras”

MINDFULNESS

Vad innebär mindfullness?

Mindfulness innebär att vara medveten om vad som sker här och nu, utan behovet av att varken filtrera eller värdera inkommande information. Som ett resultat av mindfulness utvecklas ofta inte bara medvetenhet och uppmärksamhet, utan också medkänsla både med oss själva och andra människor. Genom att öva på att vara medvetet närvarande här och nu, istället för att förlora oss i tankar eller oro, kan vi öka vårt fokus på det som är av värde för oss och minska på det som ger oss stress.

Mindfulness kan likt meditation utövas som en form av avslappningsövning, men kan också appliceras i vardagen när vi utför våra vanliga sysslor eller samtalar med någon som står oss nära.

Några för mig talande rader som skrivits om fenomenet närvaro lyder som följer:

”Verklig närvaro är att lyssna på djupet. Den andra parten bemöts sådan som han eller hon är och i den situationen som personen är. Man strävar inte efter något, inte ens efter att hjälpa den andra – i synnerhet inte efter det.”

Dessa ord illustrerar på ett kort och koncist sätt något som kan ses som en del av kärnan i att vara närvarande. Ofta handlar närvaro om att lära oss att bara vara, lyssna och bemöta och inte om att lösa olika problem.

- ”Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet”

HEALING

Vad är healing

All kärleksfull beröring som vi ger till varandra är healing. Det kan vara en kram, att hålla en hand, eller att blåsa när barnet har gjort sig illa.

Vi består av helande energier och det gör att vi alla har förmågan inom oss. Men med tiden glömmer vi oftast bort det. När vi tar emot healing så börjar livskraften att flöda, och det gör att kroppen kan släppa blockeringar som har stagnerat livsenergin.

Ordet healing betyder läkning. En läkning som kan återställa balansen i sinne, kropp och själ.

- ”Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar”

DEN INRE SJÄLSRESAN

En resa hem till dig själv

Starkt förenklat innebär den inre själsresan att vi gör en resa in till vår innersta kärna. Utifrån den sanna och äkta essensen av oss själva får vi sedan en möjlighet att lösa upp “gamla” livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor. Även de negativa föreställningar vi har om oss själva och livet kan få hjälp att lösas upp och avslutas, så att vi kan börja leva mer som de vi verkligen är.

Tanken bakom den inre själsresan grundar sig i tron på att det bakom varje känsla vilar ett cellminne som kroppen och själen bär med sig genom livet. Dessa minnen gör att vi i vardagliga situationer ofta reagerar instinktivt och vanemässigt och inte på ett sätt som istället främjar vårt välmående. Ofta är vi inte medvetna om att det är gamla minnena som fortlever och tar sig uttryck i hur vi bland annat behärskar konflikter och lever i relationer. Den inre själsresan kan ge oss en möjlighet att se hur vår historia, från barndomen fram till i dag, påverkar oss på ett sätt som kan begränsa oss.

Processen följer en struktur där vi får hjälp med att bli medvetna om vad som håller oss tillbaka, för att på så sätt ge utrymme för nya konstruktiva sätt att se på livet, känna våra känslor och hantera olika situationer vi möter i vardagen.

- ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon”

MASSAGE

Ceragem Massagebehandling

Har du ryggproblem eller vill du kanske bara ge kroppen förebyggande stöd.

Ceragem är en massagesäng som med interna rullar av jadesten masserar ryggraden från halsen till nedre delen av ryggen.
Med hjälp av infrarött ljus och värmeterapi stärks kroppen under behandlingen på Ceragembritsen.SORGBEARBETNING

Vad är sorg?

Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem. Svenska Institutet för Sorgbearbetnings syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar kan vara:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Här följer de vanligaste myterna kring sorg:

 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sammantaget ger detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. De flesta av oss har dessutom blivit socialiserade från tidig barndom till att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt, det gör att vi lagrar den här känslomässiga energin inom oss.

Här följer några exempel över tillfälliga lättnader och beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande människor:

 • Mat
 • Alkohol och psykofarmaka
 • Arbete och träning
 • Shopping
 • Sex
 • Ilska

Programmet för sorgbearbetning TM är en process som hjälper oss att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över våra förluster. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver man därför ta reda på de outtalade och okommunicerade känslorna i relationen. Erfarenhet visar att vi då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att man får en mer öppen relation till sig själv och andra, samt att man får ny energi och livslust.
Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

- ”Älska dig själv innebär att du har villigheten och förmågan att ge dig själv rätten att göra dina egna val, utan att söka andras bekräftelse och godkännande”

COACHANDE SAMTAL

Samtal som för dig framåt

Under ett coachande samtal ges en möjlighet för oss att titta närmre på frågor som rör vår egen person och livssituation. Hur ser din relation till dig själv och ditt liv ut? Trivs du med dig själv? Lever du det liv du vill leva? Njuter du av livet och är nöjd med vad du hitintills har åstadkommit?

Tyvärr är verkligheten för många människor den motsatta. Flera av oss stressar alldeles för mycket, tar inte hand om vår hälsa så som vi egentligen skulle vilja, har arbeten som vi i själva verket inte trivs med eller gör helt enkelt inte det vi verkligen längtar efter att göra. Jag som relationscoach kan erbjuda olika verktyg som kan hjälpa dig att själv förändra din livssituation och därmed också mer skapa det liv du vill leva. Coaching handlar i stora drag om att utveckla och lära känna oss själva. Det kan innebära att identifiera våra styrkor, likväl som våra utvecklingsområden. Det kan också betyda att vi lär oss att bli trygga i våra beslut och på så sätt med mer kraft kan välja vilket håll vi vill gå åt härnäst. Andra viktiga områden som kan vara värda att titta på är vad vi egentligen anser är viktigt för oss och vad i våra liv som ger respektive tar energi.

En annan viktig aspekt i arbetet med att lära känna oss själva bättre är att titta på hur vi hanterar våra relationer, vilka kan vara både privata och arbetsrelaterade. Kanske vill du ha positiva förändringar i ditt nuvarande förhållande? Kanske längtar du efter en djupare relation, mer ömsesidig respekt eller större lyhördhet för varandras känslor och åsikter? Eller kanske vill du förbättra din kommunikationsförmåga, öva på att stå upp för dig själv eller helt enkelt våga vara ärlig?

Coachande samtal resulterar ofta i en tydligare struktur och ett större fokus och därmed också en förhöjd energinivå. Men det handlar också om att vi ska få en större medvetenhet om oss själva, vårt liv, våra mönster och vad som hindrar oss. Först när vi vågar utmana sådant som begränsar oss och titta på oss själva genom nya perspektiv kan vi fokusera på nya konstruktiva sätt att här och nu både tänka och handla för att nå dit vi vill.

- ”Den viktigaste relationen du har, är den du har till dig själv. Den kvalitet som din relation till dig själv har, kommer att påverka alla dina relationer”

PriserOrdinarie pris 650 kronor/timme
Sjukskrivna, Studerande, Pensionärer eller vid särskilda omständigheter 500 kronor/timme

Ceragem Massagesäng
250 kronor 30 minuter
350 kronor 60 minuter

WingLyckan har swish, bankgiro och kontant betalning
* Avdragsgillt för friskvårdsbidrag

Om kund uteblir från bokad behandling debiteras 50%


WingLyckan


Tack för besöket, kontakta mig nedan

Gårdeby Lyckebo
590 46 Rimforsa


070 - 659 37 07


info@winglyckan.se